Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
  • Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy.
  • Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
  • Pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do Przedszkola Niepublicznego "Pociecha" oraz dzieci, które uczęszczały na zajęcia adaptacyjne.
  • Dzieci wpisywane są na listę po podpisaniu umowy oraz wpłaceniu przez rodziców "wpisowego".

Jeśli planują Państwo zapisać dziecko prosimy o pobranie i wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA lub wypełnienie FORMULARZA poniżej. Po zgłoszeniu prosimy o kontakt z dyrektorem Elżbietą Oleś-Urdzoń w celu podpisania UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU "POCIECHA"

Biuro czynne jest w trakcie roku szkolnego:
Poniedziałek: od 12:00 do 17:30
Wtorek: od 8:00 do 17:00
Środa: od 12:00 do 17:00
Czwartek: od 12:00 do 17:00
Piątek: od 6:30 do 17:00

W okresie wakacyjnym biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku w godzinach: od 11:00 do 17:00
W innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem pod nr telefonu: 502 243 181KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA "POCIECHA"
W PSZCZYNIEI. Dane osobowe dziecka:

Nazwisko
Imię Drugie imię
Data urodzenia PESEL (dokument potwierdzający nr PESEL)
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo


II. Adres zamieszkania dziecka

Ulica Województwo
Nr domu Nr lokalu
Kod pocztowy Miejscowość


III. Adres zameldowania dziecka

Ulica Województwo
Nr domu Nr lokalu
Kod pocztowy Miejscowość


IV. Dane rodziców/opiekunów

Matka dziecka:
Nazwisko i imię
Telefon, e-mail
PESEL Nr dowodu osobistego
Ulica Województwo
Nr domu Nr lokalu
Kod pocztowy Miejscowość
Miejsce pracy (nazwa, adres, telefon):

Ojeciec dziecka:
Nazwisko i imię
Telefon, e-mail
PESEL Nr dowodu osobistego
Ulica Województwo
Nr domu Nr lokalu
Kod pocztowy Miejscowość
Miejsce pracy (nazwa, adres, telefon):

V. Dodatkowe informacje o dziecku mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w żłobku:

(stan zdrowia, alergie, diety, produkty spożywcze, potrawy, których nie należy dziecku podawać, przyjmowane leki na stałe , przebyte choroby przewlekłe, wady wrodzone, czy dziecko jest podatne na przeziębienia, potrzeby specjalne itp.)


VI. Sugestie Rodziców odnośnie sprawowania opieki nad dzieckiem:


Prosimy o wypełnienie poniższych punktów:

Informuję że moje dziecko będzie przebywało w żłobku od godz. , do godziny .

Wyrażam/nie wyrażam zgody na fotografowanie mojego dziecka i wykorzystywanie jego wizerunku w celach promocyjnych

1. Czy rodzeństwo dziecka uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego "Pociecha" lub Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie?
2. Czy dziecko jest spoza Gminy Pszczyna
3. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności


VII. Do odbioru z Niepublicznego Żłobka "Pociecha" naszego dziecka upoważniamy następujące osoby:
Nazwisko i imię Nr dowodu osobistego,
Nr tel. kontaktowego
Nazwisko i imię Nr dowodu osobistego,
Nr tel. kontaktowego
Nazwisko i imię Nr dowodu osobistego,
Nr tel. kontaktowego
Nazwisko i imię Nr dowodu osobistego,
Nr tel. kontaktowego
Nazwisko i imię Nr dowodu osobistego,
Nr tel. kontaktowego
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru z żłobka przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

Oświadczam:
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Żłobka,,Pociecha” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).


INFORMACJE O DZIECKU


Potrzeby fizjologiczne:

Sen:

Dziecko korzysta ze smoczka:

Czy dziecko pije mleko modyfikowane:
W powyższym wypadku ile razy dziennie, o jakich porach:


Ulubione zajęcie dziecka:


Co lubi dziecko jeść?


Czy dziecko zostawało wcześniej pozostawiane pod opieką osób trzecich:
W powyższym wypadku jak reagowało na rozstania:


W sytuacji kiedy Dziecko jest smutne ,zdenerwowane lub tęskni za Rodzicami najlepiej je rozweselić
np: ulubiona zabawka, piosenka, książeczka


Inne informacje o Waszym dziecku, jakie Państwo uważacie za istotne:


SUGESTIE RODZICÓW ODNOŚNIE SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM:DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

  1. Zostałem poinformowany, że podczas pobytu dziecka w Żłobku bez zlecenia lekarza nie mogą być podawane żadne leki, poza ustalonymi z pielęgniarką lekami przeciwgorączkowymi.

  2. Deklaruję informować na bieżąco personel Żłobka w przypadku zmiany mojego miejsca zamieszkania, pracy oraz numeru telefonu.

  3. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem dziecka w Żłobku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem organizacyjnym Żłobka Przeczytałem/am. Zrozumiałem/am i akceptuję jego warunki i postanowienia.

  5. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Dyrektorem, a Rodzicem/opiekunem.